בטיחות בדרכים

1. קיום הדרכות תקופתיות בגנים ובבתי הספר והעברת הרצאה שנתית של נפגע תאונות דרכים בכל מוסד חינוכי בעיר.

2. אכיפה חמורה כנגד מי שנוסע ללא קסדה ועל המדרכה.

3. אופניים חשמליות- פעילות הסברה עירונית וביצוע אכיפה ועונשים חמורים כלפי בני נוער שרוכבים מתחת לגיל המותר, ורוכבים שלא מצייתים לכללי התנועה.