ביטחון אישי


ביטחון אישי:
1.הקמת רשתות חכמות Smart  Networks לניטור ובקרה של מצבי חירום ברחבי העיר..
2.הקמת מערך יכולות ממוחשבות לתקשורת והודעות עירוניות במצבי חירום.
3.הגדלת מספר מתנדבי השיטור הקהילתי.
4.הקמה ואימון של צוותי כוננות עירוניים.