בריאות

בריאות:
1.קידום הקמת חדר מיון קידמי בעיר בשלב הראשון בקדנציה הקרובה ובית חולים בשלב השני.
2.הוספת תקנים לאמבולנסים.
3.הכנסת אמבולטוריים בכל מוסדות החינוך.
4.סיוע למתנדבי מד”א והגדלת מערך המתנדבים.
5.שדרוג טר”ם.
6. הקמת מערך מידע אלקטרוני ומונגש של אנשי רפואה עירוניים למקרי חירום.