דיור

  1. חיוב קבלנים לבנות בניינים עם תמהיל דירות של שני חדרים.
  2. הקמת פרויקטים של יחידות קטנות (60-75 מטרים) להשכרה לטווח ארוך.
  3. סבסוד בשכר דירה לצעירים תמורת התנדבות בקהילה.