הגיל השלישי

הגיל השלישי:
1.פתיחת מחלקת גמלאים בעירייה.
2.תיקצוב פעילות הגמלאים הכללית ופעילות הגמלאים הדתיים.
3.הקמת מרכזי יום ומועדונים.
4. הגדלת מסגרות התעסוקה וההתנדבות.
5.הקמת מערך שתפקידו לאתר ולטפל במבוגרים בסיכון.
6. מתן תמיכה נפשית על נושאים הקשורים לזקנה (כגון אובדן, ירידה בתפקוד ועוד).
7.סיוע במיצוי זכויות מול הרשויות.
8.הפקת אירועי תרבות, מסגרות לימודיות והדרכה על אפשרויות תעסוקה.
9. הקמת מחלקת ספורט הגיל השלישי ובה קבוצות הליכה ותחומי ספורט  המותאמים לגיל השלישי.
10. חיזוק הקשר הבין דורי בין האוכלוסייה הצעירה בעיר לאוכלוסייה המבוגרת.
11.תיעוד סיפורם של ניצולי השואה בעיר.
12.הקמת דיור מוגן לאוכלוסייה נזקקת ובוגרת – האצת בנייה של הוסטלים ומקבצי דיור.
13.הקמת מרכזי יום ומועדונים לאוכלוסייה של הגיל השלישי בשכונות ה רלוונטיות.
14.הקמת פרוייקטים והזדמנויות תעסוקה לגמלאי העיר.
15.חיזוק וקידום מערכת טיפול אישי במבוגר ובמערכת המשפחתית