חיילים חיילות ומשרתי השירות הלאומי

1. מינוי ‘קצין קישור עירוני’ לליווי מי שנתקלו בבעיות או נפצעו.

2. מתן כניסה חינם לכל המתקנים העירוניים ומתן סבסוד למכבסות בעיר.

3. מתן הטבות מקסימליות למשרתים במילואים.