חינוך

  1. קידום מוסד להשכלה גבוהה.
  2. “החינוך מתחיל מהבית” נקדם חינוך עירוני – בניית תשתית להעברת ניהול כלל בתי הספר לעירייה  והפחתת תשלומי ההורים.
  3. מתן הרשאה לכל בית אב לשימוש חינם באפליקציית הגנה ברשת עבור כל אחד מילדי המשפחה.
  4. נקדם הקמת אגף חדשנות, יזמות ומיומנויות המאה ה-21 באגף החינוך העירוני  והכנסת מודלים חדשניים ללימוד ולכיתות הלימוד.