טבע ואיכות סביבה

1. שימור אתרי המורשת.

2. מאבק חסר פשרות בטרור הסביבתי ושריפת הזבל בכפרים הסמוכים.

3. התקנת אמצעים חוסכי חשמל ומים במבני ציבור וחינוך ועידוד גגות סולאריים הן לתושבים והן על מבני ציבור.