יחסי דתיים חילונים

יחסי דתיים חילונים:

יחסי דתיים חילונים בעיר מודיעין יכולים לשמש כמודל לכל שאר הערים בארץ.
ערב הבחירות מנסים גורמים עירוניים לקושש קולות באמצעות ייצור מלחמת דת שאין לה כל בסיס.
על כן אנו מבקשים להבהיר את עמדתנו בנושא השבת.
”יותר מששמרו ישראל את השבת שמרה השבת את ישראל” (אשר צבי גינצברג, ”אחד העם”).

1. כמפלגה שהאידיאולוגיה שלה מבוססת על מסורת ותורת ישראל וערכי הציונות הדתית אנו לא נתמוך בחילול שבת.
2.בחרנו לגור מלכתחילה בעיר מעורבת (כ- 76% מסורתיים וחילונים) שיכולה לשמש כמודל נפלא ליחסי דתיים חילונים ואין לנו כוונה לכפות על אף אחד את אורח החיים שלנו.
3. אסור להפוך יום מנוחה עם ערך חברתי עצום ליום חול בו נגזלת המנוחה כבר היום מכחצי מיליון עובדים עניים, שמועסקים בעל כורחם. לשבת יש ערך סוציאלי עצום.
4. לא ראוי לשבת להיות מנוצלת למשחק פוליטי זול ואנחנו מסרבים להיות חלק מהמשחק הזה שנועד לקושש קולות על ידי יצירת קיטוב ביחסי דתיים חילוניים.
5. היינו רוצים לחזות ביחס מיוחד לשבת לא מכוח החוק היבש אלא מתוך הבנה של כלל הציבור דתיים וחילוניים כאחד בנוגע ליתרונותיה הרוחניים והחברתיים של השבת.
6. נפעל לקיום אירועי הידברות וקיום אירועי תרבות משותפים לכל הגילאים והמשפחות במהלך כל חודשי השנה ובדגש סביב החגים והמועדים