נוער

  1. שדרוג מבני תנועות הנוער והקמת מבנים חדשים בשכונות החדשות לכל תנועות הנוער.
  2. מתן דגש על תכניות לימוד המשלבות ערכים, כישורי חיים ומעורבות חברתית – בכל מסגרות החינוך הפורמלי והלא פורמלי.
  3. עידוד לשירות משמעותי בצה”ל ובשירות לאומי.