צעירים

  1. הקמת ירידי תעסוקה לצעירים.
  2. הגדלת מערך המלגות לסטודנטים המתנדבים בקהילה.
  3. הקמת מרכזי צעירים בכל שכונה והרחבת מקומות הבילוי ומגוון מקומות הבילוי לצעירים בכלל ולצעירים דתיים בפרט.