קהילה ושכונות

קהילה ושכונות:

1.הקמת מנהלות קהילתיות בשכונות – מטרת המנהלה היא לאפשר לתושבים, דרגות שונות של אוטונומיה קהילתית-חברתית בשכונה, להגביר את מעורבות התושבים בניהול חיי היום יום ולנצל בצורה יעילה את המשאבים.
2.הקמת מתנ”ס ומרכז נוער בכל שכונה.
3. הקצאת רכז קהילה+ רכז נוער בכל שכונה.
4. פיתוח גינות קהילתיות בכל השכונות.
5.תקצוב פעילות קהילתית שכונתית יהודית ציונית.