קליטה

קליטה:

1.שדרוג האולפנים ופתיחת אולפן ערב במרכז העיר ובמקום נגיש.
2.העברת משרדי המחלקה מרעות למודיעין.
3. הקמת פרוייקט ”אמץ עולה” תמורת מלגות.
4.הקמת מערך מדריכים עולים בתנועות הנוער
5. הכשרת עולים ותיקים כמתנדבי בירוקרטיה.
6.הקמת מערך אירועים צברים-עולים שיאפשר את שילוב העולים החדשים בקהילה.
7. סיוע לעולים במיצוי זכויותיהם מול הרשויות השונות באופן יזום.
8. הקמת פרוייקט ‘שפות’ בו תלמידים ילידי הארץ מלמדים עברית ואילו התלמידים העולים מלמדים את את שפת מולדתם.
9. עידוד בעלי עסקים לקלוט עולים חדשים לעבודה.