שירותים חברתיים

שירותים חברתיים:

1. הגדלת התקציב והטמעת מדיניות של ”חלוקת חכות ולא דגים” – תכנית ליווי למשפחות רווחה במטרה להוציאם מהמעגל.
2. הנגשה – הנגשת המידע בנושא זכויות וקיום אירועי הסברה.
3. הקמה: מסגרת לנשים וגברים במעגל האלימות, דיור בקהילה לבוגרים עם צרכים מיוחדים.