שירות לתושב

  1. הנהגת “שירות אקטיבי”, המזהה בעיה ומקדים טיפול לפני תלונה.
  2. יצירת מדדי איכות השירות, זמני המענה ושביעות הרצון של התושבים.
  3. קביעת שעות דלת פתוחה לכל ראשי האגפים בטווחי זמן קצרים ומדידים.
  4. פיקוח על המחירים במקומות ואירועים עירוניים וציבוריים.