תחבורה

  1. הוספת אוטובוסים קטנים שיעברו בכל שכונה כל 5-10 דקות במהלך היום.
  2. הקמת מחלף שילת ופתיחת עוד נתיבים תחבורה בשכונות החדשות.
  3. מערך שאטלים לנתיב המהיר ולירושלים והסדרת שאטלים  בשעות הבוקר ממרכז מוסדר ובו חנייה חינם לתושבי העיר למשך כל שעות היום.