תרבות יהודית

תרבות יהודית:
1.השוואת התקציב לערים מקבילות.
2.ביצוע סקר צרכים ובחירת אירועים ומופעים באופן דיגיטלי ע”י הציבור
3.הקמת מקהלות בהתאם לעדות השונות ולימוד המסורות השונות של החזנות.